Gözeli İlkokulu


Vizyon: Türk milli eğitim sistemi içinde oluşturulacak özgün farklılıklara kurum içinde ve görev alanında “bilgi çağının” gerektirdiği bilgi, beceri, değer ve teknolojinin etkin kullanımını sağlamak yoluyla, eğitim bölgemizde eşdeğer kurumlarla yarışacak düzeye erişmiş, kaliteli, seçkin bir kurum olmaktır.

Misyon: Türk milli eğitim sisteminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak okulumuzdaki eğitim-öğretim hizmetlerini bilimsel esaslara, işbirliğine dayalı; akılcı olarak geliştirilmesi ve yetiştirilmesi; eğitim bilimindeki çağdaş, yenilik ve gelişmeleri takip ederek öğrencilerimizin Atatürk inkılaplarına ve anayasanın başlangıcında ifadesi bulunan, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milliyetini milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan ve geliştiren, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren yurttaşlar olarak yetiştirmektir.

Başarılar:

Saatler: 12:30-17.30
Isınma: Kalorifer
Bağlantı: Yok
Yabancı Dil:
Sportif Etkinlikler:
Bilimsel Etkinlikler:
Proje Çalışmaları:

Telefon - 04147641033 05308275295

Belgegeçer -

Eposta - Göndermek için tıklayınız

WEB - https://gozeli.meb.k12.tr

Adres - Şanlıurfa Halfeti Gözeli İlkokulu Ortaokulu / Gözeli Mahallesi

Öğretmen :9
Öğrenci :119
Derslik :1
BT Sınıfı :1
Kütüphane :2
Kütüphane Kitap Sayısı :600

Yerleşim Yeri - eski köy fırat altında kaldı yeni köy 2001 de kuruldu yaklaşık 150 hane ,

Adres - Şanlıurfa Halfeti Gözeli İlkokulu Ortaokulu / Gözeli Mahallesi

Ulaşım Gidiş geliş yapan öğretmenler ve köy arabaları

İl/İlçe Merkezine Uzaklık ile uzaklığı 110 Km, İlçeye uzaklığı 12 Km